Vodný mlyn (Dunajský Klátov)

Kultúrna technická pamiatka, vodný mlyn v Dunajskom Klátove, sa nachádza na brehu Klátovského ramena Malého Dunaja v katastri obce Dunajský Klátov, okres Dunajská Streda. Je typickým príkladom spodkového mlyna. 
divider
Terajšiu stavebnú úpravu získal pri prestavbe v roku 1920. Naposledy sa v mlyne pracovalo v štyridsiatych rokoch 20. storočia. Postavením nového mosta v päťdesiatych rokoch bola voda odvedená od vodného kolesa a to bolo úplne zruinované.

V druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia bol mlyn odkúpený štátom a objekt a celé okolie bolo vyhlásené za štátom chránené územie. Začala sa stavebno-technická rekonštrukcia objektu a pre verejnosť sa mlyn sprístupnil 21. augusta 1987.

V roku 2016 bola prevedená komplexná rekonštrukcia celého objektu a bola vybudovaná vyhliadková plošina na protiľahlom brehu Klátovského ramena.

Ako sa dostanem k mlynu ?

Cyklookruhom

K vodným mlynom na Malom Dunaji

Trasa: Dunajská Streda > Malé Dvorník > Dunajský Klátov > Jahodná > Tomášikovo > Trstice > Topoľníky > Dunajská Streda

Náročnosť: nenáročná trasa, väčšinou asfaltová s krátkymi prašnými a poľnými úsekmi, vhodné pre cestné a trekingové bicykle
Dĺžka: 57km
Zaujímavosti na trase: Dunajská Streda, vodné mlyny Malého Dunaja - Dunajský Klátov, Jahodná, Tomášikovo

 

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“