Sakrálne pamiatky

Cykloturistika na Žitnom ostrove je typická minimálnym prevýšením, je vhodná pre rekreačných aj náročných cyklistov. Rovnako terén je rozmanitý a môžete si vybrať z asfaltových a prírodných povrchov.

Kostol sv. Michala Archanjela (Michal na Ostrove)

Kostol sv. Michala Archanjela (Michal na Ostrove)

Kostolík postavili zrejme niekedy v 1. polovici 14. storočia na miernej vyvýšenine chránenej pred záplavami ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a sakristiou.

Viac

Kostol Božského srdca Ježišovho (Most pri Bratislave)

Kostol Božského srdca Ježišovho (Most pri Bratislave)

Pôvodne jednoloďový románsko-gotický kostol zasvätený svätému Tomášovi je dnes súčasťou novostavby z 20. storočia.

Viac

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie (Topoľníky)

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie (Topoľníky)

Kostol v Dolných Topoľníkoch založili v roku 1754 a postavený bol na počesť narodenia Blahoslavenej Panny Márie.

Viac

Katolícky kostol Najsvätejšej trojice (Veľké Blahovo)

Katolícky kostol Najsvätejšej trojice (Veľké Blahovo)

Barokový kostol Najsvätejšej trojice vo Veľkom Blahove bol postavený v roku 1761. Prestavaný bol v 20. storočí.

Viac

Kostol Sv. Jakuba (Lébény)

Kostol Sv. Jakuba (Lébény)

Na hlavnom námestí obce Lébény sa nachádza významný trojloďový románsky kostol Sv. Jakuba z 13. storočia, ktorý má charakter baziliky.

Viac

Rímskokatolícky kostol (Rajka)

Rímskokatolícky kostol (Rajka)

Najkrajšou pamätihodnosťou obce Rajka je rímskokatolícky kostol.

Viac

Rímsko-katolícky kostol sv. Juraja (Dunajská Streda)

Rímsko-katolícky kostol sv. Juraja (Dunajská Streda)

Najstaršia historická a cirkevná pamätihodnosť mesta. Podľa zmienok z raného arpádovského obdobia zrejme stál na mieste terajšieho rímskokatolíckeho kostola drevený kostol.

Viac

Kláštor Milosrdných sestier Svätého kríža (Podunajské Biskupice)

Kláštor Milosrdných sestier Svätého kríža (Podunajské Biskupice)

Kostol Povýšenia Svätého kríža je hlavným pútnickým miestom blahoslavenej Zdenky Schelingovej.

Viac

Kostol sv. Jána Krstiteľa (Ivanka pri Dunaji)

Kostol sv. Jána Krstiteľa (Ivanka pri Dunaji)

Barokový kostol sv. Jána Krstiteľa dal postaviť Anton I. Grassalkovich. Súčasný kostol v Ivanke je v poradí tretím kostolom tejto obce.

Viac

Kostol mena Panny Márie (Veľké Dvorníky)

Kostol mena Panny Márie (Veľké Dvorníky)

Katolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1953, zdobí oltár Panny Márie z roku 1859.

Viac

Kostol sv. Gottharda (Mosonmagyaróvár)

Kostol sv. Gottharda (Mosonmagyaróvár)

Kostol sv. Gottharda v Mosonmagyaróvári bol postavený v 18. storočí.

Viac

Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba (Nová dedinka)

Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba (Nová dedinka)

Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba sa nachádza mimo obce a stojí na umelo vytvorenej vyvýšenine, pravdepodobne mohyle z doby halštatskej – staršia doba železná.

Viac

Rímskokatolícky kostol (Jahodná)

Rímskokatolícky kostol (Jahodná)

Rímsko-katolícky kostol v barokovom štýle dali v roku 1747 postaviť Esterházyovci.

Viac

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej (Kolárovo)

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej (Kolárovo)

Barokový rímsko-katolícky Kostol nanebovstúpenia Panny Márie bol postavený v rokoch 1723-1724 na mieste staršieho gotického kostola, ktorý vyhorel. V roku 1772 bol zväčšený.

Viac

Rímsko-katolícka zvonica (Nová dedinka)

Rímsko-katolícka zvonica (Nová dedinka)

V časti Nová Ves bola v 2. polovici 19. storočia postavená rímsko-katolícka zvonica, štvorcová štíhla stavba, v ktorej sú zavesené dva bronzové zvony.

Viac

Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela (Veľké Úľany)

Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela (Veľké Úľany)

Stavba rímskokatolíckeho kostola sv. Michala archanjela začala v r.1594 v renesančnom štýle, ale pre nepokojné časy nebola dlho dokončená.

Viac

Kaplnka Svätého Antona (Kunsziget)

Kaplnka Svätého Antona (Kunsziget)

Kunsziget je obec medzi oblasťami Hanság a Szigetköz, ktorá je obývaná od prastarých čias.

Viac

Cintorín (Zálesie)

Cintorín (Zálesie)

Cintorín v obci Zálesie vznikol v rokoch 1923 – 1924, kedy vznikla samotná obec.

Viac

Kaplnka grófa Esterházyho (Bernolákovo)

Kaplnka grófa Esterházyho (Bernolákovo)

Barokovo-klasicistická oktogonálna kaplnka sa nachádza v severozápadnom cípe zámockého parku obce Bernolákovo.

Viac

Kostol sv. Štefana Prvomučeníka (Ohrady)

Kostol sv. Štefana Prvomučeníka (Ohrady)

Pôvodne gotický kostol pochádza z 15. storočia. V roku 1634 bol spustnutý a obnovy sa dočkal až začiatkom 18. storočia.

Viac

Kostol Ružencovej Panny Márie (Orechova Potôň)

Kostol Ružencovej Panny Márie (Orechova Potôň)

Moderný rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

Viac

Jaskyňa Lurdskej Panny Márie (Tomášikovo)

Jaskyňa Lurdskej Panny Márie (Tomášikovo)

História mariánskej púte v Tomášikove začala v roku 1901, keď sa v Lurdoch nevysvetliteľným spôsobom uzdravila jedenásťročná hluchonemá dcéra správcu majetku Eszterházyovcov, Margitka Prenoszilová.

Viac

Katolícky kostol (Hegyeshalom)

Katolícky kostol (Hegyeshalom)

Najvýznamnejšou pamiatkou, od čias rímskej ríše neustále obývanej obce Hegyeshalom, je gotický katolícky kostol z 13. storočia, ktorý zdobia stredoveké fresky a obdivuhodný barokový oltárny obraz.

Viac

Katolícky kostol (Magyarkimle)

Katolícky kostol (Magyarkimle)

Obec Kimle obývajú obyvatelia maďarskej, chorvátskej a nemeckej národnosti.

Viacwww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“