Pamätník SNP (Most pri Bratislave)

Hoci obec Most pri Bratislave neležala na povstaleckom území a pôvodne ju obývali občania nemeckej národnosti, nachádza sa tu malý pamätník Slovenského národného povstania. 
divider
Po 2. svetovej vojne v júni 1945 boli tunajší obyvatelia nemeckej národnosti vysťahovaní a na ich miesto zanedlho prišlo 70 rodín zo Zliechova, 60 z Čičmian, 20 z Košeckého Rovného, 50 z Oravy a 22 z Rajeckej Lesnej. Išlo o rodiny, ktoré počas SNP pomáhali partizánom, a ktorých domovy boli vypálené Nemcami (Čičmany, Zliechov).

Na pamiatku týchto smutných udalostí a hrdinských činov partizánov, a pri príležitosti 30. výročia SNP bol vybudovaný park a odhalený pamätník, ktorého autorom i zhotoviteľom je pán František Vašek, toho času vedúci pridruženej výroby na miestnom JRD.

Ako sa k pamätníku dostanem?

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“