Gešajovské Mlyny - imitácia (Zálesie)

Projekt Gešajovské mlyny bol sfinalizovaný 17. novembra 2012, kedy boli pod vedením Ing. Mariána Fačkovca z AMAVET klubu č. 946 zo Zálesia do vôd Malého Dunaja umiestnené repliky mlynov.
divider
Zámerom projektu je, na základe pamäti starých obyvateľov, vedomostí získaných z múzea vodných mlynov v Galante a zápiskov o pôvodných mlynoch na Dunaji, vytvoriť náučno-informačnú  trasu o vodných kolách.

Cieľom projektu je vložiť do prírodnej scenérie kus histórie, ktorá čerpá z pôvodného spôsobu obživy ľudí. Rovnako je snahou zveľadiť trasu, ktorú obyvatelia Zálesia a susedných obcí využívajú na vychádzky, rozšíriť možnosti voľnočasových aktivít a umožniť oboznámenie sa s tradíciami, ktoré boli odpradávna späté s Malým Dunajom.

Ako sa dostanem k mlynu ?

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“