Vodný kolový mlyn (Jelka)

Vodný kolový mlyn v Jelke patrí medzi pozoruhodné technické pamiatky a je považovaný za stredoeurópsku raritu. Ide o trojpodlažný drevený mlyn, aký sa v okolitých štátoch nenachádza.
divider
Mlyn stojí na ľavom brehu Malého Dunaja, ktorý vytvára meandrovité koryto v katastri obce Jelka v dĺžke 23 km s prekrásnymi zátišiami vhodnými na vodnú turistiku. Najstarší doklad o tomto mlyne pochádza z roku 1894.

Pôvodne to bol lodný mlyn a až v roku 1900 sa začalo s jeho prestavbou. Po prestavbe sa v ňom začalo mlieť v auguste roku 1906. Mlyn pracoval až do apríla 1951.

Zásluhou Vlastivedného múzea v Galante a Obecného úradu v Jelke bola budova v roku 1992 zrekonštruovaná a v jeho okolí vybudovaný malý skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce.

Obnovený mlyn je v súčasnosti sprístupnený verejnosti. V blízkosti mlyna sa nachádza dobre vybavené táborisko pre vodných turistov s možnosťou občerstvenia, táborenia, športového vyžitia a tiež s možnosťou kotvenia lodí.

Ako sa dostanem k mlynu ?

Splavom

3b - Jedna z najobľúbenejších

Trasa: Nová Dedinka > Tomášov > Janíky > Jelka

Trvanie: 7 hodín
Náročnosť:
nenáročná, s miernymi perejami pri Janíkoch

Zaujímavosti na trase: vodný kolový mlyn Jelka

3c - Jedna z najkrajších

Trasa: Hurbanova Ves > Jelka

Trvanie: 4 hodiny
Náročnosť:
nenáročná, vhodná pre rodiny s deťmi

Zaujímavosti na trase: opekanie pri Hurbanovej Vsi, vodný kolový mlyn Jelka

3d - Ideálna pre vodákov aj milovníkov kempovania

Trasa: Jelka > Tomášikovská elektráreň (prenášanie lodí) > Tomášikovo

Trvanie: 6 hodín
Náročnosť:
dĺžkou vhodnejšia pre skúsenejších vodákov

Zaujímavosti na trase: vodný kolový mlyn Jelka, park Madarasz, vodný mlyn Tomášikovo

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“