Cintorín vojnových zajatcov z prvej svetovej vojny (Dunajská Streda)

V období od septembra 1914 do novembra 1918 bol v Dunajskej Strede cisársky zajatecký tábor, v ktorom boli hlavne ruskí zajatci. V Réni, pri Malom Blahove zriadili zas zajatecký tábor talianskych dôstojníkov.
divider

Hneď po príchode zajatcov, už 18. septembra 1914, zaregistrovali v tábore prvé ochorenie na choleru. Našťastie sa epidémia nedostala za hranice tábora, kde na choleru a úplavicu zomrelo v krátkom čase niekoľko stoviek zajatcov. Pre nich zriadili pri starom maloblahovskom cintoríne vojenský cintorín, na ktorom sami zajatci postavili malú gréckokatolícku kaplnku.


Podľa údajov z archívu v rokoch 1914 až 1918 pochovali na vojenskom cintoríne 965 vojnových zajatcov. Po zložení zbraní v roku 1918 dovtedy udržiavaný cintorín prevzali do svojej starostlivosti vojenské autority, potom miestni a skauti, prípadne sa jeho údržba dostala do kompetencií mesta.


Vo víre historických udalostí, ale aj pre nezáujem, cintorín chátral a ku koncu 20. storočia bol zanedbaným, nedôstojným miestom posledného odpočinku vojakov. Avšak v roku 2014 sa mestu Dunajská Streda, Ochranárskemu spolku  Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 a obyvateľom podarilo dať cintorín do poriadku a spraviť z neho dôstojné pamätné miesto.  11. novembra 2014, v pamätný deň skončenia 1. svetovej vojny, bol cintorín slávnostne odovzdaný mestu Dunajská Streda a Malému Blahovu.

Z dôvodu jeho zachovania je prístupný len pre peších a cyklodopravu. Most sa stal predlohou pre poštovú známku s nominálnu hodnotou 29 slovenských korún vydanú Slovenskou poštou v roku 2007.

Ako sa k cintorínu dostanem?

Cyklookruhom

K vodným mlynom na Malom Dunaji

Trasa: Dunajská Streda > Malé Dvorník > Dunajský Klátov > Jahodná > Tomášikovo > Trstice > Topoľníky > Dunajská Streda

Náročnosť: nenáročná trasa, väčšinou asfaltová s krátkymi prašnými a poľnými úsekmi, vhodné pre cestné a trekingové bicykle
Dĺžka: 57km
Zaujímavosti na trase: Dunajská Streda, vodné mlyny Malého Dunaja - Dunajský Klátov, Jahodná, Tomášikovo

 

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“